Plan pracy komisji na 2014 rok 

 

 
Plan Pracy Komisji Kultury, Sportu, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

STYCZEŃ
Przygotowanie Planu Pracy Komisji na rok 2014.

LUTY
Bezpieczeństwo w szkołach na terenie Miasta i Gminy Wiązów.

MARZEC
Doraźne posiedzenia komisji w miarę potrzeb.

KWIECIEŃ
1. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Analiza i ocena wykonania budżetu gminy za rok 2013.

MAJ
Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wiązowie:
- ocena działalności na miejscu,
- zadania i ich realizacja.

CZERWIEC
Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

LIPIEC – SIERPIEŃ
Przerwa wakacyjna.

WRZESIEŃ
Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

PAŹDZIERNIK
Problem alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień w Gminie Wiązów.

LISTOPAD
Informacja o pracach nad projektem budżetu gminy na rok 2015.

GRUDZIEŃ
Opinia w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2015.
Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2014.
Opracowanie projektu planu pracy Komisji na rok 2015.
 

Liczba odwiedzin : 370
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIASTA I GMINY WIĄZÓW
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Pawlak
Czas wytworzenia: 2011-03-04 14:22:58
Czas publikacji: 2011-03-04 14:22:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak