Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLIX/346/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2010 rok

Uchwała nr XLIX/346/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2010 rok
2010-09-24 13:10:33
Uchwała nr XLIX/347/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wiązów na lata 2010-2012

Uchwała nr XLIX/347/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wiązów na lata 2010-2012
2010-09-24 13:08:26
Uchwała nr XLIX/348/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Bogatynia na realizację zadania usuwania skutków powodzi

Uchwała nr XLIX/348/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Bogatynia na realizację zadania usuwania skutków powodzi
2010-09-24 12:41:06
Uchwała nr XLIX/349/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała nr XLIX/349/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010-09-24 12:37:24
Uchwała nr XLIX/350/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Jędrzychowice

Uchwała nr XLIX/350/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Jędrzychowice
2010-09-24 12:25:28
Uchwała nr XLIX/351/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie zmiany uchwały NR XLV/330/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Łojowice"

Uchwała nr XLIX/351/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie zmiany uchwały NR XLV/330/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Łojowice"
2010-09-24 12:23:30
Uchwała nr XLIX/352/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie zmiany uchwały NR XXIX/248/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z 31 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Witowice"

Uchwała nr XLIX/352/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie zmiany uchwały NR XXIX/248/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z 31 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Witowice"
2010-09-24 12:21:07
Uchwała nr XLIX/353/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mieczysława Jaskółowskiego - Borysowskiego na odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów

Uchwała nr XLIX/353/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mieczysława Jaskółowskiego - Borysowskiego na odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów
2010-09-24 12:18:37
Uchwała nr XLIX/354/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Wiązów przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik

Uchwała nr XLIX/354/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Wiązów przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik
2010-09-24 12:14:24
Uchwała nr XLIX/355/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała nr XLIX/355/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej
2010-09-24 12:12:10