Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr LI/359/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2010 rok

Uchwała nr LI/359/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2010 rok
2010-11-08 09:46:27
Uchwała nr LI/360/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/347/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 września 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wiązów na lata 2010-2012

Uchwała nr LI/360/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/347/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 września 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wiązów na lata 2010-2012
2010-11-08 09:44:25
Uchwała nr LI/361/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Uchwała nr LI/361/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010-11-08 09:42:41
Uchwała nr LI/362/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stwek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Uchwała nr LI/362/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stwek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010-11-08 09:40:47
Uchwała nr LI/363/10 Rady Miasta i Gminy Wiązow z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stwek opłat targowych

Uchwała nr LI/363/10 Rady Miasta i Gminy Wiązow z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stwek opłat targowych
2010-11-08 09:39:10
Uchwała nr LI/364/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym za rok 2011

Uchwała nr LI/364/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym za rok 2011
2010-11-08 09:37:49
Uchwała nr LI/365/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok

Uchwała nr LI/365/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2010-11-08 09:36:35
Uchwała nr LI/366/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/269/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 02.12.2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała nr LI/366/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/269/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 02.12.2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków
2010-11-08 09:34:39
Uchwała nr LI/367/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Miejskim "Bajkowy Ogród" w Wiązowie prowadzonym przez Miasto i Gminę Wiązów

Uchwała nr LI/367/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Miejskim "Bajkowy Ogród" w Wiązowie prowadzonym przez Miasto i Gminę Wiązów
2010-11-08 09:32:34
Uchwała nr LI/368/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009-2015

Uchwała nr LI/368/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009-2015
2010-11-08 09:30:06