Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko "modernizacja oczyszczalni na stacji paliw MOP Witowice i MOP Oleśnica Mała"

2019-01-21 08:11:12
Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Zakład produkcji substratu energetycznego - dz. nr 378/7 AM-2 obręb Stary Wiązów

2018-04-17 12:49:48
Obwieszczenie o braku konieczności nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

2017-03-01 10:12:28
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko "Budowa wiaty z częścią magazynową na środki produkcji"

2016-11-07 13:44:22
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Wiązowie.

2016-03-17 10:16:24
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie odprowadzenia wód opadowych ze stanowisk tankowania paliwa"

 
2014-08-20 09:09:02
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko- Przetwarzanie odpadów w procesie odzysku na terenie działki nr 130/1 obręb Ośno

 
2014-08-08 10:15:17
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. "Wawrzyszów"

 
2014-07-25 12:01:35
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 
2014-02-28 15:01:14