Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Oferta organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego. LOGAN WITOWICE

Oferta organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego. LOGAN WITOWICE
2010-11-10 15:08:34
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Wiązów oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Stary Wiązów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Wiązów oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Stary Wiązów
2010-10-07 12:19:24
Materiały planistyczne do budżetu na 2011r.

Materiały planistyczne do budżetu na 2011r.
2010-09-29 09:09:24
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Wyjazdowy wypoczynek letni dzieci i młodzieży


2010-04-15 12:46:53
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2010-01-13 14:50:19
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2009-05-26 14:23:15
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Wyjazdowy wypoczynek letni dzieci i młodzieży

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Wyjazdowy wypoczynek letni dzieci i młodzieży
2009-04-30 14:26:04
Ogłoszenie o konkursie na realizację świadczeń zdrowotnych

 Ogłoszenie o konkursie na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanej poprzez „Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 16, 18, 6, 11” dziewczynek urodzonych w roku 1997, zameldowanych na pobyt stały na terenie Miasta i Gminy Wiązów ( do dnia ogłoszenia konkursu ofert)


2009-03-20 13:28:18
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalaizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o. o., zlokalizowanej na działce nr 239 AM 2 obr. Wawrzyszów.
2009-01-30 08:22:15
O przystąpieniu do sporządzenia:

O przystąpieniu do sporządzenia:
2008-10-29 22:50:51