Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych poprzez "Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52,58" u dziewczynek urodzonych w 2006 roku zameldowanych na terenie miasta i gminy Wiązów (do dnia ogłoszenia konkursu).

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych poprzez "Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52,58" u dziewczynek urodzonych w 2006 roku zameldowanych na terenie miasta i gminy Wiązów (do dnia ogłoszenia konkursu).

2018-03-19 13:26:40
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych poprzez "Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 16,18,6,11" u dziewczynek urodzonych w 2005 roku zameldowanych na terenie miasta i gminy Wiązów (do dnia ogłoszenia konkursu).

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów z siedzibą Plac Wolności 37, 57-120 Wiązów ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT i zaprasza do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych poprzez "Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 16, 18, 6, 11" u dziewczynek urodzonych w roku 2005, zameldowanych na terenie miasta i gminy Wiązów (do dnia ogłoszenia konkursu ofert)

2017-02-10 14:34:28
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych poprzez "Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 16,18,6,11" u dziewczynek urodzonych w 2004 roku zameldowanych na terenie miasta i gminy Wiązów (do dnia ogłoszenia konkursu).

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych poprzez "Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 16,18,6,11" u dziewczynek urodzonych w 2004 roku zameldowanych na terenie miasta i gminy Wiązów (do dnia ogłoszenia konkursu).

2016-01-21 13:42:08
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych przez "Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 16,18,6,11" u dziewczynek urodzonych w roku 2003 oraz zameldowanych na terenie miasta i gminy Wiązów (do dnia ogłoszenia konkursu).

 
2015-02-17 14:27:58
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych przez "Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 16,18,6,11" u dziewczynek urodzonych w roku 2002 oraz zameldowanych na terenie miasta i gminy Wiązów (do dnia ogłoszenia konkursu).

 
2014-03-06 15:00:42
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Gminy Wiązów

 
2013-11-25 14:45:01
Folder informacyjny dotyczący inwestycji "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń Wielki - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław"

 
2013-07-22 08:47:54
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław.

 
2013-03-21 09:09:55
Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

 
2013-03-21 09:08:36
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych przez "Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 16,18,6,11" u dziewczynek urodzonych w roku 2001 oraz zameldowanych na terenie miasta i gminy Wiązów (do dnia ogłoszenia konkursu).

 
2013-02-11 12:40:56
Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych poprzez "Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 16, 18, 6, 11" u dziewczynek urodzonych w roku 2000, zameldowanych na terenie miasta i gminy Wiązów (do dnia ogłoszenia konkursu ofert)

 z
2012-02-16 15:02:23
Zmiany dotyczące wyborów ławników 2011

Zmiany dotyczące wyborów ławników 2011
2011-06-10 13:54:22
Wybory ławników 2011

Wybory ławników 2011
2011-05-16 09:54:01
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego pn. Wyjazdowy wypoczynek letni dzieci i młodzieży

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego pn. Wyjazdowy wypoczynek letni dzieci i młodzieży
2011-04-05 21:41:31
OTWARTY KONKURS OFERT

OTWARTY KONKURS OFERT
2011-02-02 13:32:49
Dodatkowy nabór na rachmistrza spisowego NSP 2011

Dodatkowy nabór na rachmistrza spisowego NSP 2011
2011-01-05 13:49:30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów o przystąpieniu do sporządzenia prognozy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jędrzychowice

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów o przystąpieniu do sporządzenia prognozy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jędrzychowice
2010-12-08 15:51:42
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jędrzychowice

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jędrzychowice
2010-12-08 15:49:38
Nabór na rachmistrza spisowego

Nabór na rachmistrza spisowego
2010-12-03 08:58:48
Oferta organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego. POGOŃ KOWALÓW

Oferta organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego. POGOŃ KOWALÓW
2010-11-10 15:11:37
Oferta organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego. LOGAN WITOWICE

Oferta organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego. LOGAN WITOWICE
2010-11-10 15:08:34
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Wiązów oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Stary Wiązów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Wiązów oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Stary Wiązów
2010-10-07 12:19:24
Materiały planistyczne do budżetu na 2011r.

Materiały planistyczne do budżetu na 2011r.
2010-09-29 09:09:24
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Wyjazdowy wypoczynek letni dzieci i młodzieży


2010-04-15 12:46:53
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2010-01-13 14:50:19
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2009-05-26 14:23:15
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Wyjazdowy wypoczynek letni dzieci i młodzieży

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Wyjazdowy wypoczynek letni dzieci i młodzieży
2009-04-30 14:26:04
Ogłoszenie o konkursie na realizację świadczeń zdrowotnych

 Ogłoszenie o konkursie na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanej poprzez „Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 16, 18, 6, 11” dziewczynek urodzonych w roku 1997, zameldowanych na pobyt stały na terenie Miasta i Gminy Wiązów ( do dnia ogłoszenia konkursu ofert)


2009-03-20 13:28:18
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalaizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o. o., zlokalizowanej na działce nr 239 AM 2 obr. Wawrzyszów.
2009-01-30 08:22:15
O przystąpieniu do sporządzenia:

O przystąpieniu do sporządzenia:
2008-10-29 22:50:51