Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych poprzez "Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52,58" u dziewczynek urodzonych w 2006 roku zameldowanych na terenie miasta i gminy Wiązów (do dnia ogłoszenia konkursu).

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych poprzez "Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52,58" u dziewczynek urodzonych w 2006 roku zameldowanych na terenie miasta i gminy Wiązów (do dnia ogłoszenia konkursu).

2018-03-19 13:26:40
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych poprzez "Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 16,18,6,11" u dziewczynek urodzonych w 2005 roku zameldowanych na terenie miasta i gminy Wiązów (do dnia ogłoszenia konkursu).

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów z siedzibą Plac Wolności 37, 57-120 Wiązów ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT i zaprasza do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych poprzez "Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 16, 18, 6, 11" u dziewczynek urodzonych w roku 2005, zameldowanych na terenie miasta i gminy Wiązów (do dnia ogłoszenia konkursu ofert)

2017-02-10 14:34:28
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych poprzez "Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 16,18,6,11" u dziewczynek urodzonych w 2004 roku zameldowanych na terenie miasta i gminy Wiązów (do dnia ogłoszenia konkursu).

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych poprzez "Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 16,18,6,11" u dziewczynek urodzonych w 2004 roku zameldowanych na terenie miasta i gminy Wiązów (do dnia ogłoszenia konkursu).

2016-01-21 13:42:08
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych przez "Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 16,18,6,11" u dziewczynek urodzonych w roku 2003 oraz zameldowanych na terenie miasta i gminy Wiązów (do dnia ogłoszenia konkursu).

 
2015-02-17 14:27:58
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych przez "Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 16,18,6,11" u dziewczynek urodzonych w roku 2002 oraz zameldowanych na terenie miasta i gminy Wiązów (do dnia ogłoszenia konkursu).

 
2014-03-06 15:00:42
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Gminy Wiązów

 
2013-11-25 14:45:01
Folder informacyjny dotyczący inwestycji "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń Wielki - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław"

 
2013-07-22 08:47:54
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław.

 
2013-03-21 09:09:55
Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

 
2013-03-21 09:08:36
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych przez "Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 16,18,6,11" u dziewczynek urodzonych w roku 2001 oraz zameldowanych na terenie miasta i gminy Wiązów (do dnia ogłoszenia konkursu).

 
2013-02-11 12:40:56