Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania "przebudowa drogi powiatowej nr 3105D od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 396 do skrzyżowania z droga powiatową nr 3057 D w m. Wiązów od km 0+000,00 do km 4+440,00”.

2018-12-28 14:51:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Stary Wiązów - Wiązów

2018-12-21 11:47:27
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego - "modernizacja oczyszczalni na stacji paliw MOP Witowice i MOP Oleśnica Mała"

2018-10-08 09:44:22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowa "Zakładu produkcji substratu energetycznego"

2018-02-23 12:37:44
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym „Budowie instalacji do sortowania odpadów na terenie bazy magazynowo-transportowej” zlokalizowanego w miejscowości Stary Wiązów na działce nr 65/14 AM-1, Gmina Wiązów

2017-09-14 12:38:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do sortowania odpadów na terenie bazy magazynowo-transportowej” zlokalizowanego w miejscowości Stary Wiązów na działce nr 65/14 AM-1, Gmina Wiązów.

2017-08-01 12:19:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na produkcji środków poprawiających właściwości gleby na terenie nieruchomości działka nr 378/3 AM-2 obręb Stary Wiązów.

2017-05-15 12:50:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania „Wykonanie urządzenia wodnego 1AWZ na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych stacji uzdatniania wód w Wiązowie – dz. nr 114/1 AM-1 obręb Wiązów”.

2017-01-09 09:30:38
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym "Budowa źródła wytwarzania energii w Wiązowie"

2016-12-27 13:05:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania "Budowa źródła wytwarzania energii w Wiązowie" działka nr 255 oraz 99 AM-2

2016-11-07 09:49:53