Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIV/118/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wiązów do wykonania określonych czynności w imieniu Rady.

Uchwała Nr XIV/118/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wiązów do wykonania określonych czynności w imieniu Rady.
2009-03-16 11:28:25
Uchwała nr XIV/121/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie udzielenia dopłaty do ceny 1 m3 wody i ścieków


2008-10-28 14:54:09
Uchwała nr XIV/120/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków


2008-10-28 14:52:57
Uchwała nr XIV/119/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 listopada 2007 roku. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/103/07 Rady Miasta i Gminy z dnia 27 września 2007 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wiązów na lata 2007-2009.


2008-10-28 14:50:00
Uchwała nr XIV/117/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.


2008-10-28 10:53:56
Uchwała nr XIV/116/07 Rady Miasta i Gminy w Wiązowie z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków


2008-10-28 10:52:58
Uchwała nr XIV/115/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 listopada 2007 roku. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2007 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


2008-10-28 10:52:06
Uchwała nr XIV/114/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.


2008-10-28 10:51:21
Uchwała nr XIV/113/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.


2008-10-28 10:50:37
Uchwała nr XIV/112/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym za rok 2008.


2008-10-28 10:49:53