Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XV/133/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2008 rok.


2008-10-28 10:39:30
Uchwała nr XV/132/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie reorganizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i zmiany uchwały nr XL/376/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązowie.


2008-10-28 10:38:40
Uchwała Nr XV/131/07 Rady Miasta i Gminy z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów w Starym Wiązowie


2008-10-28 10:37:33
Uchwała nr XV/130/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia komunalnego oraz uchylenia uchwały Nr III/23/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28.12.2006r w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej.


2008-10-28 10:36:29
Uchwała nr XV/129/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety dla sołtysów za udział w pracach Rady Miasta i Gminy Wiązów.


2008-10-28 10:35:29
Uchwała nr XV /128 / 07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Wiązów


2008-10-28 10:34:55
Uchwała nr XV /127 / 07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.


2008-10-28 10:34:04
Uchwała nr XV/126/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiązów na rok 2007


2008-10-28 10:33:04
Uchwała nr XV/125/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/74/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie likwidacji instytucji kultury o nazwie Wiązowskie Centrum Kultury.


2008-10-28 10:32:10
Uchwała nr XV/124/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”


2008-10-28 10:30:48