Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XII/103/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 września 2007 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wiązów na lata 2007-2009.


2008-10-28 15:58:38
Uchwała nr XII/102/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007


2008-10-28 15:57:15
Uchwała nr XII/101/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 września 2007 roku w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Wiązów .


2008-10-28 15:55:33
Uchwała nr XII/100/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 września 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelinie


2008-10-28 15:54:25
Uchwała nr XII/99/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 września 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości MIECHOWICE OŁAWSKIE.


2008-10-28 15:49:34
Uchwała nr XII/98/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/338/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu MIECHOWICE OŁAWSKIE.


2008-10-28 15:45:44
Uchwała nr XII/97/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 września 2007 roku w sprawie udzielenia dotacji w roku 2007 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


2008-10-28 15:37:55
Uchwała nr XII/96/2007 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiązów na rok 2007


2008-10-28 15:15:54