Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXVIII/292/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok

Uchwała nr XXXVIII/292/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok
2009-12-09 10:59:35
Uchwała nr XXXVIII/293/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Nr XXXIV/271/09 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz szczegółowych zasad trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy

Uchwała nr XXXVIII/293/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Nr XXXIV/271/09 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz szczegółowych zasad trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy
2009-12-09 10:51:32
Uchwała nr XXXVIII/294/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów Nr XXXVII/285/09 z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Uchwała nr XXXVIII/294/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów Nr XXXVII/285/09 z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009-12-09 10:48:23
Uchwała nr XXXVIII/295/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów Nr XXXVII/287/09 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok

Uchwała nr XXXVIII/295/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów Nr XXXVII/287/09 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009-12-09 10:43:24
Uchwała nr XXXVIII/296/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr XXXVIII/296/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków
2009-12-09 10:29:38
Uchwała nr XXXVIII/297/09 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia dopłaty do ceny 1m3 wody i ścieków

Uchwała nr XXXVIII/297/09 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia dopłaty do ceny 1m3 wody i ścieków
2009-12-09 10:24:14
Uchwała nr XXXVIII/298/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010"

Uchwała nr XXXVIII/298/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010"
2009-12-09 10:18:06
Uchwała nr XXXVIII/299/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Witowice

Uchwała nr XXXVIII/299/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Witowice
2009-12-09 10:04:52
Uchwała nr XXXVIII/300/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały NR XLIII/401/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego w Wiązowie

Uchwała nr XXXVIII/300/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały NR XLIII/401/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego w Wiązowie
2009-12-09 10:01:10