Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIX/243/09 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok

Uchwała Nr XXIX/243/09 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok
2009-04-21 08:20:57
Uchwała NR XXIX/244/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów NR XXVIII/225/09 z 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Imnwestycyjnego Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009-2011

Uchwała NR XXIX/244/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów NR XXVIII/225/09 z 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Imnwestycyjnego Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009-2011
2009-04-20 09:00:58
Uchwała NR XXIX/245/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/161/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia diet radnym Rady Miasta i Gminy Wiązów wypłacanych w formie miesięcznego ryczałtu

Uchwała NR XXIX/245/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/161/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia diet radnym Rady Miasta i Gminy Wiązów wypłacanych w formie miesięcznego ryczałtu
2009-04-20 08:57:27
Uchwała NR XXIX/246/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w jednostkach organizacyjnych oświaty na terenie Miasta i Gminy Wiązów

Uchwała NR XXIX/246/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w jednostkach organizacyjnych oświaty na terenie Miasta i Gminy Wiązów
2009-04-20 08:36:16
Uchwała NR XXIX/247/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "EKOGOK" oraz przyjęcia jego statutu

Uchwała NR XXIX/247/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "EKOGOK" oraz przyjęcia jego statutu
2009-04-20 08:32:45
Uchwała Nr XXIX/248/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Witowice"

Uchwała Nr XXIX/248/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Witowice"
2009-04-16 14:52:13
Uchwała Nr XXIX/249/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/217/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

Uchwała Nr XXIX/249/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/217/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
2009-04-16 14:48:10
Uchwała Nr XXIX/250/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/218/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wiazów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009"

Uchwała Nr XXIX/250/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/218/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wiazów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009"
2009-04-16 14:43:57