Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXX/251/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wiązów za rok 2008

Uchwała nr XXX/251/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wiązów za rok 2008
2009-05-07 08:42:09
Uchwała nr XXX/252/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Wiązów, a Gminą Oława w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej

Uchwała nr XXX/252/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Wiązów, a Gminą Oława w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej
2009-05-07 08:38:39
Uchwała nr XXX/253/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ireneusza Luranca na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów

Uchwała nr XXX/253/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ireneusza Luranca na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów
2009-05-07 08:34:22
Uchwała nr XXX/254/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok

Uchwała nr XXX/254/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok
2009-05-07 08:30:59
Uchwała nr XXX/255/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/244/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów NR XXVIII/225/09 z 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Wiloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009-2011

Uchwała nr XXX/255/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/244/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów NR XXVIII/225/09 z 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Wiloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009-2011
2009-05-07 07:52:22