Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXI/256/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok

Uchwała nr XXXI/256/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok
2009-06-01 14:47:13
Uchwała nr XXXI/257/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocłaiwu na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - stap II w ul. Biskupickiej, Daszyńskiego i Ślepej w Wiązowie"

Uchwała nr XXXI/257/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocłaiwu na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - stap II w ul. Biskupickiej, Daszyńskiego i Ślepej w Wiązowie"
2009-06-01 14:44:11
Uchwała nr XXXI/258/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów NR XXVIII/225/09 z 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009-2011

Uchwała nr XXXI/258/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów NR XXVIII/225/09 z 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009-2011
2009-06-01 14:41:18
Uchwała nr XXXI/259/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie za 2008 rok

Uchwała nr XXXI/259/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie za 2008 rok
2009-06-01 14:29:19
Uchwała nr XXXI/260/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Wiązów ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "ENERGIE CITES"

Uchwała nr XXXI/260/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Wiązów ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "ENERGIE CITES"
2009-06-01 14:20:55
Uchwała nr XXXI/261/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała nr XXXI/261/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
2009-06-01 14:17:57