Plan pracy komisji na 2014 rok 

 

 
Plan Pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

STYCZEŃ
Sporządzanie planu pracy Komisji na rok 2014.

LUTY
Gospodarka odpadami komunalnymi:
- bilansowanie się systemu;
- zapoznanie się z ilością oddanych odpadów w drugim półroczu 2013 roku;

MARZEC
1. Zagadnienia z zakresu ochrony środowiska:
- odbiór odpadów niebezpiecznych,
- dzikie wysypiska śmieci.
2. Zagadnienia dotyczące gospodarowaniem mieniem komunalnym.

KWIECIEŃ
1. Wizytacja wybranych obiektów gminy.
2. Zapoznanie z się z rekultywacją wysypiska śmieci.

MAJ
1. Zagadnienia z zakresu utrzymania czystości i zieleni na terenie miasta i gminy.
2. Zapoznanie się ze specyfikacją na przetarg odbioru nieczystości z terenu miasta i gminy.

CZERWIEC
1. Zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa:
- bezpieczeństwa ppoż,
- obrony cywilnej,
- zagrożeń budowlanych.
2. Zapoznanie się z wynikami przetargu odbioru nieczystości z terenu miasta i gminy.

LIPIEC – SIERPIEŃ
Przerwa wakacyjna.

WRZESIEŃ
Omówienie funkcjonowania targowiska gminnego.

PAŹDZIERNIK
1. Zagadnienia z zakresu utrzymania i stanu technicznego dróg na terenie miasta i gminy.
2. Wnioski do budżetu na 2014 rok z zagadnień gospodarki komunalnej.

LISTOPAD
1. Zapoznanie się z przygotowaniem służb komunalnych do zimy.
2. Kontrola przeglądów kominowych w lokalach komunalnych.
3. Zapoznanie się z przygotowaniem świetlic gminnych do zimy.

GRUDZIEŃ
1.Zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2015.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał okołobudżetowych.
 

Liczba odwiedzin : 401
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIASTA I GMINY WIĄZÓW
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Pawlak
Czas wytworzenia: 2011-03-04 14:21:22
Czas publikacji: 2011-03-04 14:21:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak