Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXX/166/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

 
2012-11-09 13:02:40
Uchwała nr XXX/165/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013r.

 
2012-11-09 12:49:29
Uchwała nr XXX.164.2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

 
2012-11-09 12:47:19
Uchwała nr XXX/159/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Wiązów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 
2012-11-09 12:43:47
Uchwała nr XXX/168/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów

 
2012-11-08 16:00:01
Uchwała nr XXX/167/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Wiązów

 
2012-11-08 15:58:10
Uchwała nr XXX/163/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wiązów

 
2012-11-08 15:55:54
Uchwała nr XXX/162/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Miasta i Gminy Wiązów

 
2012-11-08 15:54:31
Uchwała nr XXX/161/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wiązów

 
2012-11-08 15:52:45
Uchwała nr XXX/160/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z fnkcji Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wiązów

 
2012-11-08 15:50:40