Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXXI/183/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 
2013-01-04 14:26:06
UCHWAŁA Nr XXXI/182/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Wiązów przez „Słowo Regionu Strzelińskiego” na kalendarzach na 2013 rok.

 
2013-01-04 14:25:31
UCHWAŁA NR XXXI/181/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 
2013-01-04 14:24:51
UCHWAŁA NR XXXI/180/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Kultury, Sportu, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta i Gminy Wiązów

 
2013-01-04 14:23:57
UCHWAŁA NR XXXI/179/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.

 
2013-01-04 14:16:46
UCHWAŁA NR XXXI/178/2012 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/324/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym dla Miasta i Gminy Wiązów i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia ulgi.

 
2013-01-04 14:15:14
UCHWAŁA NR XXXI/177/2012 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/310/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiązów na lata 2010-2014”.

 
2013-01-04 14:14:37
UCHWAŁA NR XXXI/176/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 listopada 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązów na rok 2013

 
2013-01-04 14:11:57
UCHWAŁA NR XXXI/175/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości

 
2013-01-04 14:10:52
Uchwała Nr XXXI/174/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2012 rok.

 
2013-01-04 11:40:35