Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do sortowania odpadów na terenie bazy magazynowo- transportowej” zlokalizowanego w miejscowości Stary Wiązów na działce nr 65/14 AM-1, Gmina Wiązów

2017-09-28 12:08:11
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu dla inwestycji polegającego na produkcji środków poprawiających właściwości gleby na terenie nieruchomości działka nr 378/3 AM-2 obręb Stary Wiązów

2017-07-07 13:44:54
Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych składających się z 2 (dwóch) elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych 6/2 AM-1 obręb Gułów oraz 176/36 AM-2 obręb Gułów, Gmina Wiązów”

 
2012-08-31 10:25:45
Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni wiatrowych na działce nr 265 obręb Jutrzyna, Gmina Wiązów"

 
2012-08-02 10:55:15