Plan pracy komisji na 2014 rok 

 

 
Plan Pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Urbanistyki, Inwestycji i Promocji

STYCZEŃ
Sporządzenie planu pracy komisji na rok 2014.

LUTY
Przedstawienie przez pracownika Wydziału Inwestycji i Środowiska zadań realizowanych z udziałem środków finansowych (także zewnętrznych).

MARZEC
Zapoznanie się z planem imprez organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

KWIECIEŃ
Monitorowanie prac nad poszczególnymi planami przestrzennego zagospodarowania dla Gminy Wiązów.

MAJ
Promocja Wiązowa – współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi.

CZERWIEC
Ocena realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku.

LIPIEC – SIERPIEŃ
Przerwa wakacyjna.

WRZESIEŃ
Monitorowanie prac nad poszczególnymi Planami Odnowy Miejscowości.

PAŹDZIERNIK
Sprawozdanie z pracy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju w zakresie działań pozyskiwania środków zewnętrznych.

LISTOPAD
Ocena działań Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

GRUDZIEŃ
Sprawozdanie z pracy komisji.
 

Liczba odwiedzin : 373
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIASTA I GMINY WIĄZÓW
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Bartosz
Czas wytworzenia: 2011-03-04 14:17:23
Czas publikacji: 2011-03-04 14:17:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak