Plan pracy komisji na 2014 rok 

 

 
Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów

STYCZEŃ
Sporządzenie planu pracy komisji na rok 2014.

LUTY
Doraźne posiedzenie komisji w miarę potrzeb.

MARZEC
Doraźne posiedzenie komisji w miarę potrzeb.

KWIECIEŃ
Przyjęcie sprawozdania z realizacji oraz ocena wykonania budżetu za rok 2013.

MAJ
Doraźne posiedzenie Komisji w razie potrzeby.

CZERWIEC
Analiza poziomu obecnego i przyszłego zadłużenia Gminy.

LIPIEC- SIERPIEŃ
Przerwa wakacyjna.

WRZESIEŃ
Opinia komisji w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

PAŹDZIERNIK
Ocena stopnia realizacji i stopnia sfinansowania inwestycji ujętych w budżecie na rok 2014.

LISTOPAD
Opinia komisji w sprawie stawek podatkowych na rok 2015.

GRUDZIEŃ
Opinia komisji w sprawie projektu budżetu na rok 2015.
 

Liczba odwiedzin : 339
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIASTA I GMINY WIĄZÓW
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Bartosz
Czas wytworzenia: 2011-03-04 14:16:34
Czas publikacji: 2011-03-04 14:16:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak