Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVIII/148/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wiązów na lata 2008-2010

Uchwała nr XVIII/148/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wiązów na lata 2008-2010
2009-03-16 14:26:57
Uchwała Nr XVIII/152/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie intencji przystąpienia Miasta i Gminy Wiązów do przyszłej lokalnej grupy działania powołanej dla lokalnej strategii rozwoju.


2008-10-28 09:53:09
Uchwała Nr XVIII/151/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Wiązów.


2008-10-28 09:51:46
Uchwała Nr XVIII/150/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/368/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych oraz w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wiązów.


2008-10-28 09:49:41
Uchwała Nr XVIII/149/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie za 2007rok.


2008-10-28 09:45:35
Uchwała Nr XVIII/147/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2008 rok .


2008-10-28 09:40:54