Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIX/158/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Staszica w Wiązowie

Uchwała Nr XIX/158/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Staszica w Wiązowie
2009-03-05 13:58:37
Uchwała Nr XIX/157/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanko" prawidłowego i terminowego wydatkowania przyznanych środków na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem"

Uchwała Nr XIX/157/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanko" prawidłowego i terminowego wydatkowania przyznanych środków na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem"
2009-03-05 13:55:26
Uchwała Nr XIX/156/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta i Gminy Wiązów

Uchwała Nr XIX/156/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta i Gminy Wiązów
2009-03-05 13:42:48
Uchwała Nr XIX/155/08 Rady Miasat i Gminy Wiązów z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów NR XVIII/148/08 z 31 marca 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Wiązów na lata 2008-2011

Uchwała Nr XIX/155/08 Rady Miasat i Gminy Wiązów z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów NR XVIII/148/08 z 31 marca 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Wiązów na lata 2008-2011
2009-03-05 13:39:27
Uchwała Nr XIX/154/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2008 rok

Uchwała Nr XIX/154/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2008 rok
2009-03-05 13:36:21
Uchwała Nr XIX/153/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów za rok 2007

Uchwała Nr XIX/153/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów za rok 2007
2009-03-05 13:33:23