Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XX/169/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie organizacji konkursu na „Najładniejszą zagrodę, zakład i sołectwo oraz najbardziej zadbany budynek w gminie Wiązów”.


2008-10-28 09:30:25
Uchwała nr XX/168/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wiązów na lata 2008 – 2015”


2008-10-28 09:29:21
Uchwała nr XX/167/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Wiązów” na lata 2008-2013


2008-10-28 09:27:41
Uchwała nr XX/166/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Wiązów po wprowadzeniu zmian na lata 2008 – 2015”


2008-10-28 09:26:29
Uchwała nr XX/165/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/122/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008


2008-10-28 09:25:36
Uchwała nr XX/164/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy na najem lokalu użytkowego przy Pl. Wolności 18/2 w Wiązowie


2008-10-28 09:24:13
Uchwała nr XX/163/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 20008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy z dnia 17.05.2005r.na najem lokalu użytkowego przy Pl. Wolności 18/2 w Wiązowie


2008-10-28 09:23:21
Uchwała nr XX/162/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/129/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety dla sołtysów za udział w pracach Rady Miasta i Gminy Wiązów


2008-10-28 09:20:49
Uchwała nr XX/161/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia diet radnym Rady Miasta i Gminy Wiązów


2008-10-28 09:18:55
Uchwała nr XX/160/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji w roku 2008 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


2008-10-28 09:17:47