Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXI/176/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/379/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


2008-10-27 17:01:46
Uchwała nr XXI/175/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie przekazania skargi


2008-10-27 17:00:44
Uchwała nr XXI/174/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Księżyce.


2008-10-27 16:57:49
Uchwała nr XXI/173/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Kłosów”.


2008-10-27 16:56:09
Uchwała nr XXI/172/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Jutrzyna”.


2008-10-27 16:51:36
Uchwała nr XXI/171/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/205/2004 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 września 2004 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowych będących własnością gminy.


2008-10-27 16:50:08
Uchwała nr XXI/170/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2008 rok.


2008-10-27 16:38:49