Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXII/181/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/161/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia diet radnym Rady Miasta i Gminy Wiązów wypłacanych w formie miesięcznego ryczałtu


2008-10-27 16:37:08
Uchwała nr XXII/180/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 września 2008 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Miasta i Gminy Wiązów


2008-10-27 16:35:13
Uchwała nr XXII/177/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2008 rok


2008-10-27 16:32:53
Uchwała nr XXII/179/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 września 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wiązów na lata 2008 - 2010


2008-10-27 16:31:48
Uchwała nr XXII/178/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 września 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji w roku 2008 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


2008-10-27 16:26:04