Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXIII/182/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Wiązów

Uchwała nr XXIII/182/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Wiązów
2009-01-07 09:14:09
Uchwała Nr XXIII/183/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie zasad ustalania wysokosci ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż pożarną lub gminę

Uchwała Nr XXIII/183/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie zasad ustalania wysokosci ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż pożarną lub gminę
2009-01-07 09:09:44
Uchwała nr XXIII/184/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała nr XXIII/184/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2008-12-24 11:14:52
Uchwała nr XXIII/185/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stwek podatku od nieruchomości na 2009 rok

Uchwała nr XXIII/185/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stwek podatku od nieruchomości na 2009 rok
2008-12-24 11:10:57
Uchwała nr XXIII/186/08 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

Uchwała nr XXIII/186/08 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
2008-12-24 11:07:52
Uchwała nr XXIII/187/08 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

Uchwała nr XXIII/187/08 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok
2008-12-24 11:04:58
Uchwała nr XXIII/188/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych

Uchwała nr XXIII/188/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych
2008-12-24 10:53:54
Uchwała Nr XXIII/189/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/258/2005 z dnia 17.03.2005 w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Wiązów, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso ze zmianami (Uchwała nr XXXI/305/2005 z 14.10.2005, Uchwała nr XXXIX/373/2006 z 29.06.2006, Uchwała nr XLI/391/2006 z 31.08.2006, Uchwała nr IX/89/07 z 28.06.2007)

Uchwała Nr XXIII/189/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/258/2005 z dnia 17.03.2005 w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Wiązów, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso ze zmianami (Uchwała nr XXXI/305/2005 z 14.10.2005, Uchwała nr XXXIX/373/2006 z 29.06.2006, Uchwała nr XLI/391/2006 z 31.08.2006, Uchwała nr IX/89/07 z 28.06.2007)
2008-12-24 10:47:11
Uchwała nr XXIII/190/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami

Uchwała nr XXIII/190/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami
2008-12-24 10:43:06
Uchwała Nr XXIII/191/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym za rok 2009

Uchwała Nr XXIII/191/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym za rok 2009
2008-12-24 10:40:15