Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVI/213/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w Gminie Wiązów

Uchwała Nr XXVI/213/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w Gminie Wiązów
2009-03-06 13:29:40
Uchwała Nr XXVI/212/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie rozwiązania Komisji Statutowej

Uchwała Nr XXVI/212/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie rozwiązania Komisji Statutowej
2009-03-06 13:25:15
Uchwała Nr XXVI/211/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Leokadii Grażyńskiej na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów

Uchwała Nr XXVI/211/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Leokadii Grażyńskiej na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów
2009-03-06 10:55:02
Uchwała Nr XXVI/210/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Kowalów"

Uchwała Nr XXVI/210/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Kowalów"
2009-03-06 10:47:19
Uchwała Nr XXVI/209/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie

Uchwała Nr XXVI/209/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie
2009-03-06 10:36:16
Uchwała Nr XXVI/208/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Uchwała Nr XXVI/208/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009-03-06 10:32:51
Uchwała Nr XXVI/207/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/368/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie akceptacji wartości punktu w złotych oraz w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wiązów.

Uchwała Nr XXVI/207/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/368/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie akceptacji wartości punktu w złotych oraz w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wiązów.
2009-03-06 10:24:11
Uchwała Nr XXVI/206/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/117/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Uchwała Nr XXVI/206/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/117/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2009-03-06 10:19:14
Uchwała Nr XXVI/205/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w jednostkach organizacyjnych oświaty na terenie Miasta i Gminy Wiązów.

Uchwała Nr XXVI/205/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w jednostkach organizacyjnych oświaty na terenie Miasta i Gminy Wiązów.
2009-03-06 09:56:49
Uchwała Nr XXVI/204/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości STARY WIĄZÓW

Uchwała Nr XXVI/204/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości STARY WIĄZÓW
2009-03-05 15:25:04