Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXVII/223/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała nr XXVII/223/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009-01-15 10:32:51
Uchwała nr XXVII/222/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/161/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia diet radnym Rady Miasta i Gminy Wiazów wypłacanych w formie miesięcznego ryczałtu

Uchwała nr XXVII/222/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/161/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia diet radnym Rady Miasta i Gminy Wiazów wypłacanych w formie miesięcznego ryczałtu
2009-01-15 10:28:35
Uchwała nr XXVII/221/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów

Uchwała nr XXVII/221/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów
2009-01-15 10:25:25
Uchwała nr XXVII/220/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2009

Uchwała nr XXVII/220/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2009
2009-01-15 09:49:17
Uchwała nr XXVII/219/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązów

Uchwała nr XXVII/219/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązów
2009-01-13 11:28:23
Uchwała nr XXVII/218/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009"

Uchwała nr XXVII/218/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009"
2009-01-13 11:24:12
Uchwała nr XXVII/217/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

Uchwała nr XXVII/217/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
2009-01-13 11:18:27
Uchwała nr XXVII/216/08 Rady Miasta i Gminy Wiążów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/146/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr XXVII/216/08 Rady Miasta i Gminy Wiążów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/146/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009-01-13 11:15:48
Uchwała Nr XXVII/215/08 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/188/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych

Uchwała Nr XXVII/215/08 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/188/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych
2009-01-13 11:00:12
Uchwała Nr XXVII/214/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2008 rok

Uchwała Nr XXVII/214/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2008 rok
2009-01-13 10:52:00