Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała IV/27/2007 W sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponad- wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w jednostkach organizacyjnych oświaty na terenie Miasta i Gminy Wiązów

 

2008-10-29 10:46:46
Uchwała IV/28/2007 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Witowicach


2008-10-29 10:45:55
Uchwała IV/29/2007 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim w Wiązowie


2008-10-29 10:45:12
Uchwała IV/30/2007 w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia dopłaty do ceny 1 m3 wody i ścieków

Uchwała IV/30/2007 w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia dopłaty do ceny 1 m3 wody i ścieków
2008-10-29 10:44:09
Uchwała IV/31/2007 w sprawie przystąpienia do wykonania ,,Planu Urządzeniowo- Rolnego Gminy Wiązów"


2008-10-29 10:43:26
Uchwała IV/32/2007 w sprawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Wiązów dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy


2008-10-29 10:42:23
Uchwała IV/33/2007 w sprawie organizacji konkursu na "Najładniejszą zagrodę, zakład i sołectwo oraz najbardziej zadbany budynek w gminie Wiązów"


2008-10-29 10:38:50
Uchwała IV/34/2007 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej


2008-10-29 10:37:29
Uchwała IV/35/2007 Rady Miasta i Gminy w sprawie odwołania i wyboru delegata do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w Strzelinie


2008-10-29 10:36:27