Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała VI/47/2007 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.


2008-10-29 10:31:20
Uchwała VI/46/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiązów na rok 2007


2008-10-29 10:30:54
Uchwała VI/45/2007 w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wiązowie


2008-10-29 10:30:07
Uchwała VI/44/2007 w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Wiązów


2008-10-29 10:28:58
Uchwała VI/43/2007 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wiązów do wykonywania określonych czynności w imieniu Rady.


2008-10-29 10:28:19
Uchwała VI/42/2007 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/261/2005 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązów

Uchwała VI/42/2007 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/261/2005 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązów
2008-10-29 10:27:06
Uchwała VI/41/2007 w sprawie odrzucenia skargi Pana Stanisława Dżedżory na Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów


2008-10-29 10:26:05
Uchwała VI/40/2007 w sprawie odrzucenia skargi Pani Elżbiety Woleniuk na Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów


2008-10-29 10:24:59
Uchwała VI/39/2007 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gminnej


2008-10-29 10:24:23
Uchwała VI/38/2007 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu


2008-10-29 10:23:44