Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr IX/89/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/258/2005 z dnia 17.03.2005


2008-10-28 16:36:57
Uchwała nr IX/88/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 2007roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


2008-10-28 16:35:32
Uchwała nr IX/87/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie desygnowania przedstawiciela Miasta i Gminy Wiązów na forum Stowarzyszenia Gmin – Polska Sieć „Energie Cités”.


2008-10-28 16:33:10
Uchwała nr IX/86/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Wiązów do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITÉS”


2008-10-28 16:32:09
Uchwała nr IX/85/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 2007 roku W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze


2008-10-28 16:28:27
Uchwała nr IX/84/07 Rady Miasta i Gminy Wiązówz dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiązów na lata 2007-2013 oraz System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Wiązów na lata 2007-2013


2008-10-28 16:26:04
Uchwała nr IX/83/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Wiązów do kategorii „drogi gminne”


2008-10-28 16:23:31
Uchwała nr IX/81/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie określenia źródeł i przeznaczenia dochodów własnych Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie


2008-10-28 16:22:22
Uchwała nr IX/80/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wiązowskiego Centrum Kultury w Wiązowie za 2006 rok


2008-10-28 16:18:46
Uchwała nr IX/79/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiązów na rok 2007


2008-10-28 16:17:24