Plan pracy komisji na 2014 rok 

 

 
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej
STYCZEŃ
Sporządzenie planu pracy komisji na rok 2014.

LUTY
Ocena wydanych zarządzeń poprzez Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów w roku 2013.

MARZEC
Ocena przyznanych dotacji i rozliczeń dla prowadzących działalność pożytku publicznego oraz remonty zabytków.

KWIECIEŃ
Kontrola przyznanych pozwoleń na handel alkoholem w 2014 roku oraz ocena działalności Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

MAJ
1. Ocena funkcjonowania przedszkola, przygotowanie szkół podstawowych do wakacji oraz omówienie planowanych inwestycji i remontów.
2. Ocena pracy OSP na terenie Gminy Wiązów oraz przygotowania do zagrożeń przed żniwami.

CZERWIEC
Ocena realizacji budżetu za 2013 rok i rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów.

LIPIEC – SIERPIEŃ
Przerwa wakacyjna.

WRZESIEŃ
Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2014 roku.

PAŹDZIERNIK
1. Ocena działalności Wydziału Inwestycji i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.
2. Zabezpieczenie budynków gminnych przed okresem zimowym (np. świetlice)

LISTOPAD Ocena działalności Referatu Wodno – Kanalizacyjnego z wykonanych inwestycji i remontów.

GRUDZIEŃ
1. Ocena pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie w roku 2014.
2. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
 

Liczba odwiedzin : 404
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIASTA I GMINY WIĄZÓW
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Bartosz
Czas wytworzenia: 2011-03-04 14:15:26
Czas publikacji: 2011-03-04 14:15:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak