Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXVII/283/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie projektu pt.: "Aktywna integracja naszą szansą" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiązowie

Uchwała nr XXXVII/283/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie projektu pt.: "Aktywna integracja naszą szansą" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiązowie
2009-11-18 13:31:53
Uchwała nr XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok

Uchwała nr XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok
2009-11-18 13:25:08
Uchwała nr XXXVII/285/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Uchwała nr XXXVII/285/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009-11-18 13:22:35
Uchwała nr XXXVII/286/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

Uchwała nr XXXVII/286/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009-11-18 13:19:25
Uchwała nr XXXVII/287/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok

Uchwała nr XXXVII/287/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009-11-18 13:01:18
Uchwała nr XXXVII/288/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/225/09 z 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009-2011, zmienionej Uchwałą nr XXXI/258/09 z 27 maja 2009r.

Uchwała nr XXXVII/288/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/225/09 z 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009-2011, zmienionej Uchwałą nr XXXI/258/09 z 27 maja 2009r.
2009-11-18 12:56:47
Uchwała nr XXXVII/289/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wiązów

Uchwała nr XXXVII/289/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wiązów
2009-11-18 12:52:56
Uchwała nr XXXVII/290/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Szpitala Powiatowego im. W. Oczki SPZOZ w Strzelinie celem utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej

Uchwała nr XXXVII/290/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Szpitala Powiatowego im. W. Oczki SPZOZ w Strzelinie celem utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
2009-11-18 12:47:46
Uchwała nr XXXVII/291/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie uznania wykazu lasów za ochronne

Uchwała nr XXXVII/291/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie uznania wykazu lasów za ochronne
2009-11-18 12:44:49
Uchwała nr XXXVII/282/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ośno

Uchwała nr XXXVII/282/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ośno
2009-11-18 12:33:16