Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXIX/301/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok

Uchwała nr XXXIX/301/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok
2010-01-11 09:25:50
Uchwała nr XXXIX/302/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2010

Uchwała nr XXXIX/302/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2010
2010-01-11 09:04:12
Uchwała nr XXXIX/303/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała nr XXXIX/303/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010-01-11 08:50:21
Uchwała nr XXXIX/304/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów w Starym Wiązowie

Uchwała nr XXXIX/304/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów w Starym Wiązowie
2010-01-11 08:47:05
Uchwała nr XXXIX/305/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie cen za odbiór odpadów przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązowie

Uchwała nr XXXIX/305/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie cen za odbiór odpadów przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązowie
2010-01-11 08:40:12
Uchwała nr XXXIX/306/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010

Uchwała nr XXXIX/306/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
2010-01-11 08:23:26
Uchwała nr XXXIX/307/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/235/09 RAdy Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009-2015

Uchwała nr XXXIX/307/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/235/09 RAdy Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009-2015
2010-01-11 08:19:24