Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXVIII/293/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Nr XXXIV/271/09 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz szczegółowych zasad trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy

2010-03-04 11:45:07
Uchwała nr XXXVIII/294/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów Nr vXXXVIII/285/09 z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

2010-03-04 11:39:57
Uchwała nr XXXVIII/295/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów Nr XXXVII/287/09 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 r

2010-03-04 11:32:57
Uchwała nr XXXVIII/296/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków

2010-03-04 11:29:36
Uchwała nr XXXVIII/297/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia dopłaty do ceny 1 m3 wody i ścieków

2010-03-04 11:25:34
Uchwała nr XXXVIII/298/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010"

2010-03-04 11:22:30
Uchwała nr XXXVIII/299/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Witowice

2010-03-04 11:18:57
Uchwała nr XXXVIII/300/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/401/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego w Wiązowie


2010-03-04 11:09:43
Uchwała nr XXXVIII/292/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok

2010-03-04 11:06:07