Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XI/95/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/295/2005 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 1 września 2005 roku w sprawieuchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiązów na lata 2005- 2009”.


2008-10-28 16:05:43
Uchwała nr XI/94/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelinie


2008-10-28 16:04:41
Uchwała nr XI/93/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały o likwidacji Szpitala Powiatowego im. W. Oczki SPZOZ w Strzelinie.


2008-10-28 16:03:27
Uchwała nr XI/92/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiązów na rok 2007


2008-10-28 16:01:42