Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIII/110/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 16 października 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/2007 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia dopłaty do ceny 1 m3 wody i ścieków.


2008-10-28 15:10:57
Uchwała Nr XIII/109/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 16 października 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2006 w sprawie udzielenia dopłaty do ceny 1 m3 wody i ścieków.


2008-10-28 15:09:52
Uchwała nr XIII/108/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 16 października 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu


2008-10-28 15:08:38
Uchwała nr XIII/107/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 16 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


2008-10-28 15:06:33
Uchwała nr XIII/106/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 16 października 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława.


2008-10-28 15:05:30
Uchwała nr XIII/105/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 16 października 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/295/2005 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 1 września 2005 roku w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiązów na lata 2005- 2009”.


2008-10-28 15:03:50
Uchwała nr XIII/104/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 16 października 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2007 rok


2008-10-28 15:02:44