Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół z przeprowadzonych konsultacji

 
2014-10-08 10:57:57
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu pn.: "Program współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok "

 
2014-09-17 12:32:34