Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o aukcji (licytacji) - w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

Ogłoszenie o aukcji (licytacji) - w sprawie sprzedaży mienia komunalnego,
w postaci pojazdu Jelcz W422, nr rejestracyjny WWI 5820
oraz Jelcz W642 K, nr rejestracyjny DST Y673

Termin odbycia aukcji (licytacji): 07.08.2012 r., godzina: 09:00
2012-07-27 12:05:52
Ogłoszenie o aukcji (licytacji) - w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

OGŁOSZENIE O AUKCJI (LICYTACJI) - w sprawie sprzedaży mienia komunalnego,
w postaci pojazdu Jelcz W422, nr rejestracyjny WWI 5820
oraz Jelcz W642 K, nr rejestracyjny DST Y673

Termin odbycia aukcji (licytacji): 23.07.2012 r., godzina: 09:00
2012-07-10 13:47:40
OGŁOSZENIE O AUKCJI (LICYTACJI) - w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

OGŁOSZENIE O AUKCJI (LICYTACJI) - w sprawie sprzedaży mienia komunalnego,
w postaci pojazdu Jelcz W422, nr rejestracyjny WWI 5820,
Jelcz W642 K, nr rejestracyjny DST Y 673 oraz Star MS 21, nr rejestracyjny DST X386

Termin odbycia aukcji (licytacji): 06.07.2012 r., godzina: 09:00.

2012-06-27 12:56:32
OGŁOSZENIE O AUKCJI (LICYTACJI) - w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

OGŁOSZENIE O AUKCJI (LICYTACJI) - w sprawie sprzedaży mienia komunalnego,
w postaci pojazdu Jelcz W422, nr rejestracyjny WWI 5820,
Jelcz W642 K, nr rejestracyjny DST Y 673 oraz Star MS 21, nr rejestracyjny DST X386

W wyniku braku złożenia oferty aukcja (licytacja) zakończyła się wynikiem negatywnym.

2012-06-15 14:22:34
III Ogłoszenie o aukcji (licytacji)

W sprawie sprzedaży mienia komunalnego, w postaci pojazdu: Star DST X386,
Jelcz DST Y673, Jelcz WWI 5820, będących własnością Gminy Wiązów

2012-06-06 15:08:12
Oferta Organizacji Pozarządowej Polski Związek Niewidowmych Koło w Strzelinie

Oferta Organizacji Pozarządowej Polski Związek Niewidowmych Koło w Strzelinie
2010-08-12 12:46:21
Konkurs na „Najładniejszą zagrodę, zakład i sołectwo oraz najbardziej zadbany budynek w gminie Wiązów.”

Konkurs na „Najładniejszą zagrodę, zakład i sołectwo oraz najbardziej zadbany budynek w gminie Wiązów.”
2010-07-21 09:50:39
Konkurs na najładniejszą zagrodę, zakład i sołectwo oraz najbardziej zadbany budynek 2010r.

2010-06-02 13:02:25
Nabór na Rachmistrza Spisowego

2010-06-02 08:02:48
OGŁOSZENIE - Otwarty nabór na Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Priorytetu 9 „Miasta” Działanie 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

​Gmina Wiązów w oparciu o art. 28a z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 nr 84 poz. 712)
w związku z przygotowywaniem przedsięwzięć realizowanych
w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wiązów ogłasza:
Otwarty nabór na Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Priorytetu 9 „Miasta” Działanie 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
„Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców”.

2010-04-19 15:25:57