Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Gminy Wiązów 

 
  
Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Ośno w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Wiązów, polegającej na wyłączeniu obszaru położonego w obrębie Ośno.

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie:

  1. Uchwały nr XLII/261/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Wiązów;
  2. Zarządzenia Nr 117/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany granic administracyjnych Gminy Wiązów.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Wiązów w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Wiązów polegająca na wyłączeniu obszaru położonego w obrębie Ośno o numerach działek: 1/1, 1/2, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12. 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 220 i 198 o łącznej powierzchni 6,0616 h i włączeniu do obrębu ewidencyjnego Wyszkowice, Gmina Domaniów, Powiat Oławski.

Konsultacje ogranicza się do mieszkańców sołectwa Ośno.

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

  • rozpoczęcie: 2 grudnia 2013
  • zakończenie: 9 grudnia 2013

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby mieszkające w sołectwie Ośno, które w dniu rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat.3. Wyrażenie opinii polega na wypełnieniu ankiety konsultacyjnej (do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów Plac Wolności 37, sekretariat – I piętro, pok. nr 12,  w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wiązów: bip.wiazow.madkom.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wiązów: www.wiazow.pl, u Sołtysa w Sołectwie Ośno) 4.Wypełnioną ankietę konsultacyjną, uprawnieni do mieszkańcy mogą składać terminie do 09.12.2013 r. do godziny 15:30:

- w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów, Plac Wolności 37, sekretariat – I piętro, pokój nr 12.

- przesłać dokument pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@wiazow.pl

- u sołtysa w sołectwie Ośno

5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz opracowanie i ogłoszenie wyników jest Sekretarz Miasta i Gminy Wiązów.

 

Załączniki

uchwala.XLII.261.2013.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 276.93k Format: .pdf Pobierz

Zarzadzenie_117.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 710.44k Format: .pdf Pobierz

Formularz_ankieta_konsultacyjna.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 129.64k Format: .pdf Pobierz

wyniki_konsultacji.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 483.47k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 711
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIASTA I GMINY WIĄZÓW
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Pawlak
Czas wytworzenia: 2013-11-25 14:45:01
Czas publikacji: 2013-11-25 14:45:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak