Wiązów 

 
Wiązów 
Wiązów
Lokalizacja Wiązów, gmina Wiązów, powiat Strzelin, przy drodze krajowej nr 39 Wiązów - Brzeg, 40 km od Wrocławia, 7 km od zjazdu na autostradę A4.
Właściciel Miasto i Gmina Wiązów
Status prawny Własność gminy, dz. 101/5 AM - 2 (pow. 4,6137); 100/10 AM - 2 (pow. 2,2346 włączona w skład Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INWEST - PARK")
Obszar do zagospodarowania Ok. 10 h z możliwością powiększenia, teren płaski, poza zabudową mieszkalną.
Spodziewane restrykcje nałożone na sprzedaż Grunt nieobciążony, przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania Wiązowa pod przemysł i usługi komercyjne
Uzbrojenie terenu Energia elektryczna Wzdłuż granicy nieruchomości przebiega sieć energetyczna, z której można uzyskać bezpośrednio zasilanie. W przypadku większego zapotrzebowania po przebudowie RE Strzelin może zapewnić dostawę energii.
Woda Z rurociągu miejskiego PCV fi160 mm przebiegającego bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Gaz brak
Ścieki Ścieki socjalne bezpośrednio, a ścieki przemysłowe po wcześniejszym podczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni do kanalizacji sanitarnej PCV ? 200 mm (studnia rewizyjna w granicy nieruchomości).
Grunt Grunt średnio nośny o wartości obciążeń dopuszczalnych k2=250 ? 280 kPa,
woda gruntowa na gł. 1,60 do 2,10 m
Dostępność komunikacyjna Nieruchomość położona przy drodze krajowej nr 39 (Wiązów ? Brzeg) w odległości 40 km od Wrocławia i 60 km od Opola, a także 7 km (węzeł Brzezimierz) i 12 km (węzeł Przylesie) od nowego zjazdu na zmodernizowaną autostradę A-4.
 
Liczba odwiedzin : 817
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIASTA I GMINY WIĄZÓW
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Górska
Czas wytworzenia: 2008-10-28 13:35:22
Czas publikacji: 2008-10-28 13:35:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak